szoa.

27 tekstów – auto­rem jest szoa..

Bóg stworzył mnie na swój ob­raz i podobieństwo..?
Sko­ro tak, to współczuję mu słabości, bra­ku od­wa­gi i rozsądku... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2011, 12:32

godząc się na pakt Dob­ra ze Złem, godzi­my się na Przekleństwo. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 kwietnia 2011, 18:36

upadek

płonie wieża wiarą moją zbudowana,
płoną fun­da­men­ty uczuć,
po­pioły marzeń roz­dmuchi­wane przez wiatr,
roz­siewa­ne na po­le bit­wy usiane czaszkami,
nieba­wem przyj­dzie mi zbierać owo­ce śmierci,
no­we ziar­na samotności... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 marca 2011, 00:47

Nikt in­ny, tyl­ko my... My tworzy­my no­we jut­ro... Oby było dla Nas łaskawsze! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lutego 2011, 14:25

*

ser­ce krwa­wi, płonie...
znów ona -- kostucha.
szczupłymi, chu­dymi pal­ca­mi sięga mi do oczu
zim­ne jej trze­wia, martwe.
cze­go chce?
PRECZ! wołam
PRECZ! WY­NOŚ SIĘ!
drżę ze strachu,
o krok się cofam.
lecz Ona w trwa­niu uparta.
łzy...
płyną mo­je łzy...
roz­bi­jają się o czar­no-białą posadzkę...
czarno-białą?
szarość...
nie ma czerni...
nie ma bieli...
prze­cież w tym świecie
zło dob­ro przenika...
tak jak mnie...
śmierć. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 lutego 2011, 22:24

Cza­sem, słuchając zachwytów zna­jome­go mężczyz­ny, nad urodą mi­niętej ko­biety... zdarza mi się marzyć o tym by mi­nięty prze­ze mnie mężczyz­na podzi­wiał mnie w sposób równie piękny - mało przyziemny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2011, 15:57

Wspom­nienia to coś co nas za­bija... pop­rzez niewin­ne uniesienie serca... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 lutego 2011, 20:14

Do­tyk pot­ra­fi być jak Narkotyk...
Bo będąc na głodzie, pod nieobec­ność Deale­ra... zdarza nam się roz­ważać Je­go zmianę... lub rzu­cenie Prochów... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 lutego 2011, 22:37

Ludzie ra­nią więc będą ranieni...
Na­tural­na ko­lej rzeczy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 lutego 2011, 00:58

Niektórym do szczęścia bra­kuje miłości...
In­ni już daw­no pocho­wali Nadzieję na zwykłą akceptację...
Godząc się na ok­rutną sa­mot­ność i ra­niący brak zrozumienia... 

myśl • 2 lutego 2011, 23:08
szoa.

Każdy kiedyś ucieknie w nienawiść... każdy jej ulegnie.

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność